دسته بندی

Share

» :: نرم افزار مديريت هزينه و قراداد آموزشگاه ها
نرم افزار كاملا ساده براي  ثبت كارآموزان و مربيان آموزشگاهها 
تهيه قرارداد هاي آموزشي 
ثبت هزينه هاي آموزشگاهها 
ثبت درآمد هاي آموزشگاهها 
مديريت سود و زيان به صورت ساده آموزشگاهها 
قابليت تغيير و طراحي مجدد نرم نرم افزار توسط اكسس 
قابليت تنظيمات مجدد گزارشات به صورت دلخواه 
خرید و دانلود محصول

1394/11/11
نرم افزار مديريت هزينه آموزشگاهها , ثبت قرارداد آموزشگاهها , ثبت درآمد و هزينه آموزشگاهها , نرم افزار آموزشگاه