دسته بندی

Share

» :: جوهر پاک کن خودکار
پاک کردن جوهر خودکار از روی کاغذ 
بارها مشاهده شده که افراد ناخواسته در يک سند مهم کلمه و يا حروفي درج ميکنند و به همين خاطر دچار مشکلات عديده اي ميشوند و يا اينکه به سند خام ديگري  دسترسي ندارند تا بتوانند آن را باز نويسي کنند و مشکلات خاص از همين قبيل و يا در آستانه يک مهماني مهم لباس رنگ روشن آنها به وسيله خودکار رنگي شده و چاره اي جز تعويض آن ندارند 
در اينجا ترفندي به شما آموزش داده ميشود که به راحتي ميتوانيد نوشته خودکار را از روي کاغذ پاک کنيد
خرید و دانلود محصول

1396/05/10
جوهر خودکار-چاک کردن جوهر - کاغذ