دسته بندی

Share

» :: پاورپوینت اثرات تغییر در نرخ ارزهای خارجی
فرمت فایل :پاورپوینت - تعداد اسلاید : 17

اثرات تغییر در نرخ های ارز
خارجیکاربرد این استاندارد    همه مبادلات ارزی و عملیات خارجی  به غیر از مبادلات  تعاریف
 
   پول عملیاتی : پول محیط اقتصادی اولیه ای که واحد تجاری در آن فعالیت می کند.

ارزخارجی: پولی به غیر از پول عملیاتی واحد تجاری

واحد پول گزارشگری: واحد پول مورد استفاده در ارائه صورت های مالی

تذکر: پول عملیاتی و پول گزارشگری در ایران تفاوتی با هم ندارند.  

مبادلات ارزی : مبادلاتی که با یک کشور دیگر به ارز خارجی انجام           می شود نظیر خرید و فروش کالا

عملیاتمراحل تسعیر
 
 خارجمرحله اول: تعیین پول عملیاتی هم برای شرکت اصلی و هم برای عملیات خارجی

برای تعیین پول عملیاتی می توان عمدتاً موارد زیر را در  نظر گرفت:

پولی که بر اساس آن فروش انجام می شود

پولی که بر اساس آن مواد اولیه خریداری و دستمزد  پرداخت می شود

پولی که بر اساس آن فعالیت تامین مالی صورت می گیرد.

مرحله دوم : تسعیر اقلام به پول عملیاتی

مرحله سوم : تعیین و تسعیر اقلام به واحد پول گزارشگری

ی: عبارت است از واحد تجاری فرعی ، وابسته ، مشارکت خاص یا یک شعبه واحد گزارشگر که عملیات آن به ارز خارجی کشوری که درآن مستقر است انجام می شود.   همه مبادلات ارزی
 
و عملیات خارجی  به غیر از مبادلات و عملیات مربوط به  ابزار مشتقه که طبق IAS 39/IFRS 9
    عمل خواهد شد  همه مبادلات ارزی و عملیات خارجی  به غیر از مبادلات و عملیات مربو عملیات مرب
خرید و دانلود محصول

1396/05/12
پاورپوینت , اثرات , تغییر , در , نرخ , ارزهای