دسته بندی

Share

» :: آرزو - 36

 

معرفی سبک هنری آبستره ( آبستراکت ) :

آبستره در معنای عام جدا کردن صفت با خاصیت مشترک میان چند چیز و تاکید بر این وجه مشترک است.هنر مجرد یا هنر انتزاعی ( آبستره ) به هنری اطلاق میشود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره میگیرد.

What is Abstract Art ?

Abstract art uses a visual language of shape, form, color and line to create a composition which may exist with a degree of independence from visual references in the world .

In abstract art, the artist can create worlds of color and contemplation. Abstract artists use form, color, line, texturepattern, composition and process to present ideas and evoke emotions in a poetic, nonlinear fashion. An abstract painting can be about any one or combination of these elements.

 

خرید و دانلود محصول

1396/05/17
نقاشی دیجیتالی , نقاشی آبستراکت , نقاشی مدرن , art , modern art , digital art , digital paintings , abstract , digital abstract , collage art , paintings , drawing , Mirfarhad Moghimi