دسته بندی

Share

» :: آموزش پیشرفته تله پاتی
آموزش تضمینی و پیشرفته تله پاتی (ارتباط ذهنی)

با دیگران ارتباط ذهنی برقرار کنید

له پاتی» دسترسی به اطلاعاتی است که در فکر شخص دیگری نگهداری می شود و شما خواهان کسب آن هستید دانشمندان برای اثبات این پدیده می گویند: وقتی این امکان وجود دارد که از طریق یک ایستگاه فرستنده مطالبی را از طریق امواج الکتریکی، از ایستگاه های الکتریکی دیگری جذب کنیم. بنابراین با توجه به فعالیت های الکتریکی مغز انسان، امکان تبادل اطلاعات از راه دور، از طریق «تله پاتی» و به صورت مشابه دستگاه های فرستنده و گیرنده الکتریکی فراهم می شود. برای انجام پدیده های «تله پاتی» مغز باید در حالتی قرار داشته باشد که وضعیت آن بیشترین میزان امواج «آلفا» را ایجاد و منتشر کند. امواج «آلفا» معمولا در شرایطی به وجود می آید که فرد در حالت «مدی تیشن» یا «ریلکس» کامل قرار گرفته باشد.


100% تضمینی
خرید و دانلود محصول

1396/05/17
تله پاتی , آموزش تله پاتی , کنترل ذهن , حس ششم