دسته بندی

Share

» :: آموزش شنای قورباغه

آموزش شناي قورباغه

توصیف حركت پا

 تمرینات آموزشی

اشتباهات رایج و روش صحیح آن

توصیف حركت دست

سومین قسمت آموزش، اجرای حركت دست و پا بدون تنفس

 توصیف حركت

و ...

خرید و دانلود محصول

1396/06/07
شنا قورباغه , قورباغه , شنا