دسته بندی

Share

» :: مقاله هوش مصنوعی

هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌ و نقش‌ و كاربرد آن‌ در صنايع‌ و مؤسسات‌توليدي‌

مقدمه‌
هوش‌ مصنوعي‌ چيست‌؟

هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني‌   

شاخه‌هاي‌ هوش‌ مصنوعي‌

هوش‌ مصنوعي‌ در يك‌ نگاه‌

مزاياي‌ سيستم‌هاي‌ خبره     

آدمواره‌ها
پردازش‌ زبان‌هاي‌ طبيعي‌ (
NLP)   

خرید و دانلود محصول

1396/06/07
هوش‌ مصنوعي‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ ونماد دوران‌ فراصنعتي‌ و نقش‌ و كاربرد آن‌ در صنايع‌ و مؤسسات‌توليدي‌ , هوش‌ مصنوعي‌ چيست‌؟