دسته بندی

Share

» :: تکرار مانترا OM
تکنولوژی بینورال سابلیمینال مدرن ترین روش تاثیرگذاری روی مغزوذهن انسان می باشد.

یکی ازعواملی که تاثیرگذاری این فایل های سابلیمینال را به طور شگفت آوری افزایش می دهد این است که عبارات تاکیدی مثبت توسط آهنگ پوشش داده شده اندواین عبارات وارتعاشات مثبت بصورت عبارتهای پنهان دریک فرکانسی بالاترازفرکانس شنوایی بارها وبارها به ضمیرناخوداگاه ارسال می شود.
مانترای OM صدایی بسیار آرامش بخش برگرفته از صدای کهکشانی می باشد وگوش دادن به این فایل تعادل را به ضمیرناخودآگاه برمی گرداند.
خرید و دانلود محصول

1396/06/27
بینورال سابلیمینال , عبارات تاکیدی , ضمیرناخوداگاه , ذهن انسان , تعادل