دسته بندی

Share

» :: آموزش کاربردی فنگ شویی
هنر باستانی شرقی برای قراردادن هر وسیله در جای صحیح خود چه در منزل وچه در محیط کار است.هنگامی که انسان ومحیط پیرامون او باهم هماهنگ باشند نتیجه اش زندگی خوب وموفقیت برای ما است وهدف فنگ شویی هم رسیدن به همین موفقیت است.
فنگ شویی دقیقا همانند طب سوزنی چین است .با این تفاوت که طب سوزنی جریان انرژی دربدن را بهبود می بخشد ولی فنگ شویی با انرژی چی در اطراف ما سرو کاردارد.

با مطالعه این فایل می آموزید که چگونه با تغییراتی آگاهانه خوشبختی را به جریان بیندازید.
خرید و دانلود محصول

1396/06/27
فنگ شویی , طب سوزنی , انرژی چی , موفقیت