دسته بندی

Share

» :: نمونه مستندات صد صفحه ای ارتقاء رتبه از خبره به عالی شغل مسئول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی

نمونه مستندات صد صفحه ای ارتقاء رتبه از خبره به عالی شغل مسئول بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی

فهرست :

-مقدمه: شرح وظایف و عناوین پست های سازمانی از بدو استخدام تا کنون                                       

سوابق خدمتی                                                                                                                   

آشنایی با بهداشت حرفه ای                                                                                                            

معرفی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای                                                                            

توانایی‌های‌ لازم‌                                                                                                                        

 هدف بهداشت حرفه ای                                                                                                 

راه های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه ای                                                                    

تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران                                                                                 

فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشت شهرستانها                                                           

ارگونومی کاربردی                                                                                                       

کنترل و کاهش سیلیکوزیس در کارگاه های دارای عامل زیان آور سیلیس                           

مقابله با صدا در محیط های کاری                                                                                              

بهداشت قالی بافان روستایی ( طرح بقا )                                                                            

ایمنی شیمیایی                                                                                                               

بهداشت پرتوکاران                                                                                                        

کاهش و حذف جیوه در محیط های کاری                                                                                   

کاهش و حذف آزبست در محیط های کاری                                                                   

روشنایی در محیط های کاری                                                                                         

بهبود تغذیه در صنایع بالای 50 نفر                                                                                

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در مرکز بهداشت شهرستان                                      ارزیابی عمومی، اطلاعات شاخص ها، آمارها، روند پیشرفت، نقاط قوت، نقاط ضعف،

فرصت ها، تهدید ها و  استراتژی های مشاغل مورد تصدی                                                              

اطلاعات شاخص ها ی واحد بهداشت حرفه ای                                                                     شاخص های بهداشت حرفه ای در مدیریت پسماند                                                                        

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه توسعه ارگونومی                                                  

شاخص های بهداشت حرفه ای دربرنامه کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار                              

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه بهداشت قالیبافان (بقا)                                           

شاخص های بهداشت حرفه ای در خصوص برنامه کاهش و حذف جیوه در محیط های کاری           

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه عملیاتی بهداشت کشاورزی                                              

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه ساماندهی روشنایی                                                          

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه کنترل و کاهش گرد و غبار سیلیس                        

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه عملیاتی بهداشت معادن                                         

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه مقابله با صدا در محیط های کاری                                    

اخص های بهداشت حرفه ای در برنامه معاینات کارگری                                                           

شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه بهبود تغذیه در صنایع بالای 50 نفر                                   

 

مباحث آماری در واحد بهداشت حرفه ای                                                                             

فرمهای آماری واحد بهداشت حرفه ای                                                                              

روند پیشرفت بهداشت حرفه ای                                                                                           

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها ی واحد بهداشت حرفه ای                                            

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها در برنامه بهداشت قالیبافان                             

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها در برنامه عملیاتی بهداشت کشاورزان                       نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها در برنامه عملیاتی بهداشت وايمني مواد شيميائي       

استراتژی های واحد بهداشت حر فه ای                                                                                

استراتژی های برنامه توسعه ارگونومی کاربردی                                                                

استراتژی های برنامه کنترل و کاهش سیلیکوزیس در کارگاه های دارای عامل زیان آور سیلیس         

استراتژی های برنامه ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها   

استراتژی های برنامه مقابله با صدا در محیط های کاری                                                       

استراتژی های برنامه بهداشت قالی بافان روستایی ( طرح بقا )                                                          

استراتژی های برنامه ایمنی شیمیایی                                                                                 

استراتژی های برنامه بهداشت پرتوکاران                                                                           

استراتژی های برنامه کاهش و حذف جیوه در محیط های کاری                                         

استراتژی های برنامه کاهش و حذف آزبست در محیط های کاری                                      

استراتژی های برنامه روشنایی در محیط های کاری                                                                     

روش های انجام کار:روشها وشیوهای انجام وظایف ومسئولیتها،حل  مسئله و تصمیم گیری در حوزه 

فعالیت ها، تشکیل کارگروها، کمیته ها و انجام بازدید، نظارت، عملیات میدانی و واگذاری و غیره                   

روشها و شیوه های انجام فعالیت در واحد بهداشت حرفه ای                                                    

روشها و شیوه های انجام فعالیت در برنامه بهداشت قالیبافان                                                 

روشها و شیوه های انجام فعالیت برنامه تشكيلات بهداشت حرفه اي                                     

روشها و شیوه های انجام فعالیت برنامه عملياتي بهداشت كشاورزي                                      

روشها و شیوه های انجام فعالیت برنامه بهداشت پرتو کاران                                                 

روشها و شیوه های انجام فعالیت برنامه عملياتی ارائه خدمات بهداشت حرفه اي به رانندگان    

روشها و شیوه های انجام فعالیت برنامه عملياتی بهداشت معادن                                            

کارگروهها و کمیته ها                                                                                                       

بازدید های واحد                                                                                                               

عناوین تجارب: بیان فعالیت ها، تحقیقات، تالیفات، مقالات و تجربیات موفق                                          

فعاليتهاي واحد بهداشت حرفه اي                                                                                         

بیان  تحقیقات، تالیفات و مقالات                                                                                        

تالیف کتاب بررسی بیماریهای شغلی کارگران ریسندگی نوین ...............                                        

طرح تحقیقاتی بهسازی کارگاه های قالیبافی روستایی                                                        

طرح تحقیقاتی بهداشت و ایمنی در شرکت مواد شیمیایی کیمیای ایران                                            

تجربیات موفق                                                                                                                  

تبین تجارب : مستندات لازم و تقدیر نامه های مرتبط، پیشنهادات لازم جهت توسعه و 

پیاده سازی در آینده                                                                                                                  

مستندات                                                                                                                           

تقدیر نامه ها                                                                                                                     

پیشنهادات لازم جهت توسعه و پیاده سازی در آینده                                                              

عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله 

دسته بندی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت، آسیب شناسی عدم موفقیت                                                          

وامل موفقیت تجارب حاصله ناشی از انجام امور محوله                                                         

عوامل عدم موفقيت حاصله ناشي از انجام امور محوله                                                                   

دسته بندی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت                                                                              

آسیب شناسی عدم موفقیت                                                                                                 

اقدامات خاص :اقدامات خاص صورت گرفته، پیشنهادات  تائید شده، شرکت در پروژه های ملی    

اقدامات خاص                                                                                                                  

پیشنهادات  تائید شده                                                                                                         

شرکت در پروژه های ملی                                                                                                  

طرح‌ ايجاد مراكز بهداشت‌ كار در کارخانجات                                                                 

طرح‌ ايجاد خانه‌ هاي‌ بهداشت‌ كارگري‌                                                                           

طرح‌ بهگر                                                                                                                    

طرح‌ بقا ( بهداشت قاليبافان )                                                                                           

طرح‌ صنوف‌                                                                                                                 

طرح‌ ادغام‌ بهداشت‌ حرفه‌اي‌ در سيستم‌ شبكه‌هاي‌ بهداشتي‌ درماني‌                                       

طرح‌ بهداشت كشاورزي                                                                                                 

رح بازنشستگي پيش از موعد كارگران مشاغل سخت وزيان آور                                        

طرح كميته هاي ايمني وبهداشت كار                                                                               

طرح معاينات شغلي                                                                                                     

بیان نکات ویژه و کلیدی                                                                                                        

ارائه برنامه برای آینده            

خرید و دانلود محصول

1397/03/08
نمونه , مستندات , صد , صفحه , ای , ارتقاء , رتبه , از , خبره , به , عالی , دانشگاه , علوم
احمد شنبه,21 بهمن 1396 11:42  ir  0+   0- پاسخ

با سلام فرم تکمیل شده خبره به عالی به طور کامل میخوام با تشکر