دسته بندی

Share

» :: 2 راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها
من علاقه زیادي به خواندن کتاب هاي روانشناسی موفقیت داشتم و همیشه آنها را مطالعه می کردم. حس درونیم می گفت که این مطالب حقیقت دارد و می توان به کمک قوانین جذب، مثبت اندیشی و تصویرسازي ذهنی به اهداف و آرزوها رسید. اما از شما چه پنهان، هر چه جملات تاکیدي مثبت هدف را تکرار می کردم خیلی کم و جزئی و بسیار ناچیز به هدفم نزدیکتر می شدم. چند سال به همین ترتیب گذشت تا اینکه راه حل را به طور اتفاقی پیدا کردم...
خرید و دانلود محصول

1396/06/20
2 , راز , بزرگ , دستیابی , سریع , به