دسته بندی

Share

» :: درمان سریع بیماریهای پوستی
کتاب درمان سریع بیماریهای پوستی شامل سیزده بخش بسیار کتاب مفیدی که بخش اول در مورد اگزما درماتیت تماس تحریک -درماتیت تماس حساسی-درماتیت به دنبال تماس با نور-کهیرآفتابی بخش دوم ارولوژی-بخش سوم گوش وحلق وبینی-بخش چهارم مغز و اعصاب-بخش پنجم روان پزشکی -بخش ششم بیماریهای چشم-بخش هفتم عفونی- بخش هشتم زنان ومامایی-بخش نهم داخلی-بخش دهم-بیماریهای اختصاصی کودکان -بخش یازدهم واکسیناسیون-بخش دوازدهم نمودار وجداول رشد وتکامل کودکان-بخش سیزدهم سوختگی-نویسنده  دکتر احسان سلطانی- متخصص بیماریهای پوست.

خرید و دانلود محصول

1396/06/21
درمان , سریع , بیماریهای