دسته بندی

Share

» :: 10تکنیک طلایی و تست شده موفقیت بیشتر در زمان کمتر
1- تکنیک انگیزه روانی برای موفقیت چگونه بر باورهای غلط و منفی خود در مورد مدیریت زمان و موفقیت پی برده وان را اصلاح کنیم   2- چگونه با استفاده از تکنیک طلایی طوفان فکری شما میتوانید راه حل مشکلات خود را بدون کمک گرفتن از دیگران پیدا کنید  3- تکنیک طلایی برنامه ریزی a و b : اگر شما با امادگی کامل شروع به اجرای اصول موفقیت در زمان کمتر کردید ولی به هر دلیل یا اتفاق غیر منتظره ای نقشه شما متوقف شد چگونه در صورت  شکست برنامه اصلی از این تکنیک استفاده کنیم    4- چگونه با استفاده از قانون یا اصل پارتو و تشخیص کارهای مهم از یکدیگر و تشخیص عامل محدود کننده و برنامه ریزی برای ان به میزان 80 درصد به سرعت موفقیت شما اضافه خواهد شد  5- تکنیک طلایی گوسپا اگر شما می خواهید حرفه ای را شروع کرده و در مدت زمان کم به میزان درامد مشخص و از قبل تعیین شده ای برسانید باید با پنج اقدام طلایی گوسپا اشنایی داشته باشید  6- اگر شما اصول موفقیت را یک به یک اجرا کردید و به بن بست رسیدید و همه راهها به شما جواب نداد چگونه از تکنیک نامه نوشتن به نا خوداگاه و فرشته فرد و دعا استفاده کنیم 7- تکنیک طلایی  اثر مرکب چگونه با استفاده از این تکنیک به موفقیتی فراتر از انتظارتان دست پیدا میکنید  8- تکنیک طلایی  کنترل ذهن و امواج الفا برای دست یابی به موفقیت چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم  9- چگونه با غلبه بر قانون پارکینسون کارایی خود را چند برابر کنیم  10- وقتی که شما میخواهید کسب وکار بزرگ و ملیونی خود را راه اندازی کنید چگونه از تکنیک طلایی مشارکت انتفاعی استفاده کنیم  خرید و دانلود محصول

1396/06/22
موفقیت , در , زمان